Κατασκευή υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης.

Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί τμήμα κατασκευής υδραυλικών σωλήνων υψηλής πίεσης με μεγάλη γκάμα από ρακόρ και διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμων ευρωπαϊκών οίκων.